FejlécképFejlécképFejléckép
Meridián Biobolt webáruház Kövess minket aközösségi médiában is! Facebook Googel+ YouTube Twitter

Hírlevél feliratkozás Ajándék ötletek Videók

TOP 10

No. 3

Bioextra Echinacea csepp 50 ml

1.470 Ft

 

No. 4

Jó közérzet C-vitamin 1000 mg 30 db

875 Ft

 

No. 5

Crystal Silver 500 ml

2.995 Ft

 

No. 6

BioTech USA One a Day tabletta 100 db

3.490 Ft

 

No. 7

Ökonet (Biocom) Grapefruitmag kivonat 30 ml

4.195 Ft

 

No. 8

Dr. Steinberger Multi-Fit Ivólé 750ml

1.395 Ft

 

No. 9

Bonavini Lapacho tea 100 g

610 Ft

 

No. 10

Ganoderma + Shiitake instant tea 20 tasak

1.010 Ft

 

 

Facebook játék játékszabályzata

Egészség és Szépség biowebaruhaz

Születésnapi játék sorsolásához

 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Egészség és Szépség biowebaruhaz (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/MeridianBiobolt/ Facebook oldalán futó „Facebook nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2017.06.21.

Sorsolás: 2017.06.22.

Nyertesek száma: 12

§ Nyeremények:

1 db Vitaking D3-vitamin tabletta 90db

1 db Hill Vital Mesterbalzsam 50ml

2 db BioTech USA Hyper Mass 65g

2 db BioTech USA Hyper Mass 65g

1 db Tulasi füstölő szett 5db

1 db Kalocsai hímzett papucs (one size, unisex)

6 db Kalocsai papír ajándékdobozka 10x10cm

§ Eredményhirdetés: A sorsolás napján, 2017.06.22-én.

A játék menete: A játékosok feladata 2017. június 21-én vásárolni személyesen a Biotéka bioboltban (4025 Debrecen, Piac u. 37.) vagy rendelni a Szervező webshopjáról. A játékra nevezés egy a játékos nevével és e-mail címével ellátott adatlappal történik, melyet a játékos tölt ki és egy erre kijelölt kosárba helyez nevezéskor. Internetes megrendelők nevezését a Szervező látja el. Internetes megrendelők nevezése automatikusan megtörténik, ha csak erről külön máshogy nem rendelkezik a megrendelő. A nyertes nevét a kosárból egy független személy húzza ki, két tanú jelenlétében.

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyerteseknek a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé rögtön a kisorsolást követően.

Pótnyertest nem hirdetünk. A játékosok tájékoztatása az nyertesek kihirdetéséről írásban (a Szervező weboldalán) és szóban (a vásárlók játékra nevezésekor) is megtörtént, mely szerint a nyertesek neve a Szervező Facebook oldalán lesz közé téve, külön tájékoztató e-mail nem kerül kiküldésre. Az e-mail cím kérése a Játékostól a nevezéshez kizárólag a beazonosításhoz szükséges, ha két ugyanolyan név kerülne kisorsolásra. A személyes adatokat az adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeljük.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha nyereményéért 14 munkanapon belül nem jelentkezik;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

§ adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

 

5. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételéről a sorsolás eredményének kihirdetésekor tájékoztatjuk a nyerteseket. A nyeremény átvétele a Biotéka bioboltban 14 napig lehetséges, illetve a webáruházban rendelők a megrendelt csomaggal kapják meg a nyereményüket.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes által a Szervező Facebook oldalának megtekintésének hiányából adódó 14 napon túli nyereményátvételi késedelem, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 7.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez a számlázáshoz nélkülözhetetlen személyes adatait (név, cím) a Szervező és -futárral szállított csomag esetén- a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása/kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 

9. Vegyes rendelkezések

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.